TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nı paylaştı. Araştırmaya göre, İnternete erişimi olan girişim oranı ortalama yüzde 10.6 oranında arttı.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nı paylaştı. Araştırmaya göre, girişimlerin yüzde 92,4'ü 2023 yılında İnternete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 1

Sabit genişbant bağlantı kullanan girişimlerin abone oldukları en yüksek İnternet bağlantı hızları incelendiğinde; girişimlerin yüzde 22,4'ünün 29 Mbit/s ve daha az hızda, yüzde 38,5'inin 30-99 Mbit/s hız aralığında, yüzde 24,5'inin 100-499 Mbit/s hız aralığında, yüzde 6,1'inin 500-999 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 8,5'inin 1 Gbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı tespit edildi. Çalışan sayısı 250 ve üzeri olan girişimlerin yüzde 16,5'inin 1 Gbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandığı görüldü.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 2zam-beklentisi-internet-alisverisle-w2Et.jpg" alt="" width="1200" height="675" />

GİRİŞİMLER SOSYAL MEDYA KULLANDI!

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2023 yılında yüzde 40,2 oldu. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 37,7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,8'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 70,8'inin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 3

WEB SİTESİNE SAHİP GİRİŞİM ORANI: YÜZDE 55,9!

Web sitesi sahiplik oranı, 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 51,2 iken bu oran 2023 yılında yüzde 55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 51,5'inin web sitesi sahibi olduğu görüldü.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 4

Web sitesi sahiplik oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2023 yılında web sitesi sahibi olan girişimlerin oranının en fazla yüzde 90,1 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti yürüten girişimler olduğu görüldü. Bunu yüzde 76,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve yüzde 69,9 ile "elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri" takip etti.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 5

E - SATIŞ YAPAN GİRİŞİMLERİN ORANI: YÜZDE 18,2

Girişimlerin 2022 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde 18,2 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 31,8 oldu.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 6

E-satış yapma oranı ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde ise 2022 yılında en fazla e-satış yapma oranının yüzde 39,5 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti" faaliyetlerini yürüten girişimlerde olduğu görüldü. Bunu yüzde 29,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" ve yüzde 28,7 ile "bilgi ve iletişim" faaliyetini yürüten girişimler takip etti.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 7

YAPAY ZEKA KULLANANLAR DA VAR!

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2022 yılında yüzde 3,5 iken 2023 yılında yüzde 5,5 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 4,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 6,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Bu oranlar 2022 yılında sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,5 ve yüzde 17,5 idi.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 8

Yapay zeka kullanan girişimlerin en fazla yüzde 48,4 ile görüntülere göre objeleri veya kişileri tanımlayan yapay zeka teknolojilerini kullandıkları görüldü. Bunu, yüzde 43,7 ile farklı iş akışlarını otomatikleştiren veya karar vermeye yardımcı olan yapay zeka teknolojileri ve yüzde 41,5 ile yazılı veya sözlü dil üreten yapay zeka teknolojilerinin kullanımı takip etti.

TÜİK araştırmayı paylaştı: İnternet erişimine sahip girişim oranı arttı! - Resim : 9

YAPAY ZEKA KULLANIMININ AZ OLMA SEBEBİ: YÜKSEK MALİYET!

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin yüzde 60,7 ile maliyetlerin çok yüksek olması olduğu görüldü. Bunu, yüzde 53,8 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması ve yüzde 49,6 ile mevcut ekipman, yazılım veya sistemlerle uyumsuzluğun olması izledi.

TikTok'a ağır ceza iPhone 15 tamir ücretleri Bakan Uraloğlu'ndan sevindiren açıklama: Türksat 6A fırlatılıyor! iOS 17 ne zaman çıkacak, hangi telefonlara gelecek, nasıl yüklenir?