Ayetel Kürsi okunuşu: Ayet-el Kürsi duası Arapça okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, fazileti

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir. Allah'ın kürsüsü zikredildiği için Ayetü'l Kürsi adıyla anılır. Peygamberimiz, ayetlerin efendisi olarak zikretmiştir. Ayetel Kürsi duası okunuşu ile çok hikmetli ve faziletli bir ayettir. Peki, Ayetel Kürsi ne zaman, nerede, ne için okunur? İşte Ayetel Kürsi Arapça okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, faziletleri...

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayet-el Kürsi duası Arapça okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, fazileti

Ayetel Kürsi, derin manalar barındırır ve Yüce Allah'ın ilmini içerir. Peygamber Efendimiz, Ayet-el Kürsi duasının okunmasının şifa, muhafaza, bereket getirdiğini, iç ferahlığı sağladığını birçok hadisinde vurgulamıştır. Fazileti çok büyük olan Ayetel Kürsi okunuşu, meali bilinmesi gereken önemli bir ayettir. Sayfamızda yer alan Ayetel Kürsi okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, faziletleri ile bu kıymetli duayı ezberleyebilir, manasını öğrenebilir, hikmetleri ve faziletlerinden faydalanabilirsiniz.

Ayetel Kürsi

AYET-EL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

AYETEL KÜRSİ ANLAMI (MEALİ)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

  • Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
  • Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
  • Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
  • O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
  • O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
  • O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
  • O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
  • O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
  • O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayet-el Kürsi duası Arapça okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, fazileti - Resim : 2

AYET-EL KÜRSİ TEFSİRİ

Tefsir kitaplarımızda kaydedildiğine göre bu âyet-i kerîme indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başında gelen Zeyd bin Sâbit’i çağırarak bu âyet-i kerimeyi yazdırmıştır.

Hazreti Ali’nin oğlu Muhammed bin Hanefiyye’den aktarıldığına göre bu âyet-i kerîme indiğinde yeryüzünde birtakım olağanüstü hâller yaşanmış, dünyada bulunan putlar yere düşmüş, krallar da dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir.

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayet-el Kürsi duası Arapça okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, fazileti - Resim : 3

AYETEL KÜRSİ NERELERDE OKUNUR?

Ayetel kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Aynı zamanda bu ayeti namaz dışında dua olarak ihlas suresi, nas suresi ve felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

AYETEL KÜRSİ DUASI OKUMANIN FAZİLETİ VE FAYDALARI

Büyük İslam alimleri ve Allah dostları derlerki: Ayetel Kürsiyi okuyan kendini güven içine alır. Cin, şeytan ve insan zarar veremez. Gece yatarken okuyan kendini güven içine aldığı gibi, ailesini ve komşusunu da koruyup, güven içine alır. Her farz namazını mütakip Ayetel Kürsi okuyan ikinci bir namaza kadar korunmuş olur. Yatarken okuduğunda, 2 melek onu korumakla görevlendirilir. Ayetel Kürsiyi her farz namazının arkasından okuyana Cennetin 8 kapısı birden açılır, dilediğinden içeri girer. Allah, okuyana; şükredenlerin kalblerini, sıddıkların amellerini, Allah'a dost doğru yönelenlerin sevabını verir. Ölünce doğruca Cennete girer. Muttakilerin elde edeceği mükâfat verilir.

Ayetel Kürsi okunuşu: Ayet-el Kürsi duası Arapça okunuşu, Türkçe meali, tefsiri, fazileti - Resim : 4

AYETLERİN EN BÜYÜĞÜ

Şevkânî’nin Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu âyetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir: Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir (Müslim, “Müsâfirîn”, 258).

KUR'AN-IN ŞEREFESİ AYET-EL KÜRSİ'DİR

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir." (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2881).)

OKUYANI MUHAFAZA EDEN SURE "AYETEL KÜRSİ"

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü'min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete'l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler." (Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 2, (2882).)

AYETEL KÜRSİ ŞEYTANI EVDEN UZAKLAŞTIRIR

"Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

AYETEL KÜRSİ EN FAZİLETLİ AYETLERDENDİR

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

TikTok fenomeninden Holocaust coverı Speed Dating modası İstanbul'da Aşure günü ne zaman, aşure orucu hangi günler tutulmalı? Moğolistan'a Starbucks! Konsept çok konuşuldu