Felak Nas Suresi (Muavvizeteyn) okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, tefsiri

Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in son iki suresidir. Muavvizeteyn yani sığınma sureleri olarak geçer. Bu iki surede büyücülerin, haset edenlerin, cin ve insanların vesveselerinden Allah'a sığınma anlatılır. İşte Felak Nas Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti ve tefsiri...

Felak Nas Suresi (Muavvizeteyn) okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, tefsiri

Muavvizeteyn (Felak - Nas), İki koruyucu demektir. Felak ve Nas sureleri, isimlerini ilk ayetten alırlar. Felâk ve Nas sureleri, Medine döneminde nüzul olmuştur. Felâk suresi, 5 âyettir. Felâk, “sabah aydınlığı” demektir. Nas suresi 6 âyettir. Nas, insanlar demektir.

Peygamber Efendimizin her gece tekrarladığı ve kötülükten, fenalıktan, hastalıktan, nazardan ve buna benzer birçok durumda okunması tavsiye edilen Felak ve Nas surelerini ezberlemek, Türkçe anlamlarını bilmek gerekir.

"Hz. Peygamber (sav) her yatağa girişinde İhlas Felak Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi." (Buhari)

Felak Nas Suresi (Muavvizeteyn) okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, tefsiri - Resim : 1

FELAK SURESİNİN OKUNUŞU

1- Kul e'ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Nas Suresi (Muavvizeteyn) okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, tefsiri - Resim : 2

FELAK SURESİNİN ANLAMI

1- De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

NAS SURESİNİN OKUNUŞU

1- Kul e'ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

Felak Nas Suresi (Muavvizeteyn) okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, tefsiri - Resim : 3

NAS SURESİNİN ANLAMI

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdarına,
3- İnsanların ilâhına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

FELAK VE NAS SURELERİNİN FAZİLETİ

Felak ve Nas Surelerinin faziletinin büyüklüğünü öğreten birkaç Hadis-i Şerif meali şöyle;

1. “Hiçbir dua eden bunun (Muavvizeteyn) gibisiyle dua etmemiştir. Hiçbir sığman, gibisiyle (Allah’a) sığınmamıştır.”

Hz. Ukbe Bin Âmir (R.A.) şöyle anlatıyor:

“— Hz. Peygamber (Aleyhisselam) ile birlikte yürüyordum. Bana:

Ey Ukbe, söyle! buyurdu. Ben de:

— Ne söyleyeceğim? Ya Rasulallah! dedim:

— Felak ve Nas Surelerini oku. buyurdu. Okudum bitirdim. Resulullah (S.A.V.) yukarıdaki hadisi buyurdu:

“Hiçbir dua eden bunun (Muavvizeteyn) gibisiyle dua etmemiştir. Hiçbir sığman, (Muavvizeteyn) gibisiyle (Allah’a) sığınmamıştır” dedi.

Felak Nas Suresi (Muavvizeteyn) okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, tefsiri - Resim : 4

MUAVVİZETEYN, Felak ve Nas Surelerinin ismidir. İki sığındırıcı, kendilerini okuyarak Allah'a sığınma vasıtası olarak okunan dua demektir.

Bu iki sure nazil olmadan (inmeden) Yüce Peygamberimiz birçok dualar okuyarak Cenab-ı Hakka sığındılar. Felak ve Nas Sureleri nazil olduktan sonra birçok okuduğu sığınma dualarını bıraktı, yalnız bu Felak ve Nas Surelerini okur oldular.

Yine Hz. Peygamber Efendimiz

2. “Allah-ü Teâlâ bana, benzeri görülmemiş (sığınma) ayetleri indirdi (gönderdi). Bu ayetler, Felak ve Nas Sureleridir” buyurdu.

Yine aynı râvi şöyle demiştir:

3. “Resulullah (S.A.V.) her namazın arkasından Felak ve Nas Surelerini okumak için bana emretti

4. Sabahladığın ve akşamladığın zaman, üçer kere (İhlas, Felak ve Nas Surelerini) oku. Bunlar her yönden sana kifayet eder.” buyurdu.

5. Hz. Aişe vâlidemiz şöyle demiştir:

“Resulullah (S.A.V.) Efendimiz, her gece gelip yatağına yatacağı zaman (İhlas-Felak-Nas Surelerini) okur ve iki mübarek elini birleştirerek onlara (ellerine) üflerdi. Sonra da okuyup üflediği bu iki mübarek eliyle önce mübarek başını, yüzünü ve mübarek vücudunun ön kısmını meshederek başlar ve mübarek vücudunun arkalarından mübarek ellerinin yetişebildiği yerleri sıvazlayarak sürerdi. Bu şekilde okuyup üfleme ve sıvazlamayı ise, üçer defa tekrarlardı.”

Yine Hz. Aişe validemiz şöyle anlatmıştır.

6. “Hz. Peygamber, bir ağrısı, ya da bir sancısı olduğu zaman, (Felak ve Nas Surelerini) okuyup kendi üzerlerine üflerdi.”

Peygamberimiz hastalanıp halsiz düştüğü zaman ise, yani; “Ağrısı şiddetlenince ben aynı sureleri okuyup Hz. Peygamberin mübarek ellerine üfler onlarla O”nun mübarek vücuduna meshederdim. Bununla Hz. Peygamberin mübarek elinin bereketine ermeyi ümit ederdim.”

Felak ve Nas Sureleri hastalara dahi okunur:

Mişkatül Mesabih”de şöyle kaydedilmiştir: Hasta olan kimselere, sihir (büyü) yapılan kimselere dahi (Felak ve Nas Sureleri) okunması fayda verir. Bu okuma işi ise; hasta ya kendisi okur, ya da başka bir bilen tarafından okunabilir. Okuma işi 41 kere olur. Yani 41 gün, 41 kere okunması ve hastanın şifa bulması umulur. İyileşme üç günde, beş günde veya yedi günde dahi olabilir.

100. yıla özel 100 metre dalış Astığı pankartı görenler peş peşe aradı! 'Karı lazım bana' Son dakika: İstanbul Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın Pozitif: Bir kuşun 57 günü