31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru tarihleri nedir?

31. POMEM başvuru ekranı açıldı. Polis Akademisi, toplam 7 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Polis olmak isteyen adayların uzun zamandır beklediği 31. dönem POMEM başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, POMEM başvuru nasıl yapılır? 31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru tarihleri nedir? İşte detaylar...

31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru tarihleri nedir?

31. dönem POMEM başvuruları başladı. Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre lisans mezunu (6.000) erkek ve (1.500) kadın olmak üzere toplam (7.500) öğrenci alımı yapılacak. Polis olmak isteyen adaylar, 31. Dönem POMEM başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir merak ediyor. Peki, POMEM başvuru nasıl, nereden yapılır? İşte POMEM başvuru ekranı...

31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru tarihleri nedir? - Resim : 1

POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR, BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Adaylar, 04 - 14 Nisan 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 14 Nisan 2024 saat 17.00’ ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. 

31. Dönem Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuru yapmak için tıklayınız

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU

31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru tarihleri nedir? - Resim : 2

31. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a)    T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) 
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak), 

31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru tarihleri nedir? - Resim : 3

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

31. dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru tarihleri nedir? - Resim : 4

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Ünlü YouTube kanalı çekimlere ara verdiğini duyurdu Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Seçim ne zaman? Seçime kaç gün kaldı? Seçim yasakları ne zaman başlıyor?